Bàn trộn Mixer TF1 //E

  • Giá 125.000.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Yamaha

– Cổng vào: 32 mono + 2 stereo + 2 return ; 16
mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line
(RCA pin)
– Cổng ra : 16 (XLR)
– Cổng hiệu ứng: 8 Effects + 10 GEQ
– Có khả năng mở rộng cổng vào ra
– Màn hình: 7″.

Sản Phẩm Liên Quan